Vedlikehold utført av Troll

VIKING 28 - Maling av hagemur