Vedlikehold utført av Troll

VIKING 19 - Reparasjon av taket